Vad är Babord och Styrbord? Förklarat!

Babord och styrbord är två termer som används för att hänvisa till olika sidor av en båt. Babord är den sida av båten som ligger på vänster sida när man står ombord och tittar mot fören (framsidan) av båten. Styrbord är den sida av båten som ligger på höger sida när man står ombord och tittar mot fören.

Termerna babord och styrbord används ofta när man beskriver riktningen eller positionen av en båt, t.ex. ”Båten låg till babords sida om den andra båten” eller ”Vi seglade mot styrbord”. De används också för att ange vilken sida av en båt man ska hålla sig på vid olika manövrar, t.ex. ”Håll er på babords sida när vi lägger till vid bryggan”.

Både babord och styrbord har sina ursprung i sjöfartsvärlden, där babord kommer från det nederländska ordet ”boeier”, som betyder ”förtöjning”, och styrbord kommer från det engelska ordet ”starboard”, som betyder ”styrbord”.

Babord

Babord är den sida av en båt som ligger på vänster sida när man står ombord och tittar mot fören (framsidan) av båten.

Det är viktigt att notera att babord och styrbord är relativa begrepp som baseras på den person som tittar på båten. Om du tittar på en båt från aktern (baksidan), så kommer babord att vara på höger sida och styrbord att vara på vänster sida.

Att känna till och använda begreppet babord är viktigt för att navigera säkert på vattnet och för att följa de internationella sjöfartskonventionerna som gäller för möten och närmanden av andra båtar. Genom att följa dessa regler kan du bidra till att hålla sjötrafiken så säker som möjligt för alla som är ute på vattnet.

Styrbord

Styrbord är den sida av en båt som ligger på höger sida när man står ombord och tittar mot fören (framsidan) av båten.

Enligt internationell sjöfartskonvention ska man alltid hålla sig på styrbord sida om en annan båt när man möter den eller närmar sig den från sidan. Detta gäller oavsett om du är på en motorbåt eller en segelbåt, och syftet är att minimera risken för olyckor och kollisioner.

Det är viktigt att notera att babord och styrbord är relativa begrepp som baseras på den person som tittar på båten. Om du tittar på en båt från aktern (baksidan), så kommer babord att vara på höger sida och styrbord att vara på vänster sida.

Att känna till och använda begreppet styrbord är viktigt för att navigera säkert på vattnet och för att följa de internationella sjöfartskonventionerna som gäller för möten och närmanden av andra båtar. Genom att följa dessa regler kan du bidra till att hålla sjötrafiken så säker som möjligt för alla som är ute på vattnet.

Vikten av babord och styrbord

Det finns också viktig säkerhetsinformation som du bör vara medveten om när det gäller babord och styrbord. Enligt internationell sjöfartskonvention ska man alltid hålla sig på styrbord sida om en annan båt när man möter den eller närmar sig den från sidan. Detta gäller oavsett om du är på en motorbåt eller en segelbåt, och syftet är att minimera risken för olyckor och kollisioner.

Det är också viktigt att vara medveten om att babord och styrbord är relativa begrepp som baseras på den person som tittar på båten. Om du tittar på en båt från aktern (baksidan), så kommer babord att vara på höger sida och styrbord att vara på vänster sida. Detta kan vara lite förvirrande i början, men med lite övning och erfarenhet kommer du snart att få en känsla för hur du ska använda dessa termer på ett korrekt sätt.

Att känna till och följa de här reglerna om babord och styrbord är viktigt för att säkerställa att du kan navigera säkert på vattnet och undvika olyckor och kollisioner med andra båtar. Genom att följa dessa regler kan du också bidra till att hålla sjötrafiken så säker som möjligt för alla som är ute på vattnet.

Lämna ett svar

Relaterade

  • Pokerturneringar till sjöss 

  • En Guide till Båtlyftar för att Skydda din båt

  • Ovanliga och spännande aktiviteter att göra på båten i sommar

  • Det blir ingen reglering av casinospel på färjorna mellan Sverige och Finland

  • Seglartävlingar och Betting: Upplev Spänningen på Havet

  • Casinon under annan flagg!